Arte şi ştiinţe umaniste

Referenți

Alui Gheorghe Adrian Directia pentru Cultură şi Patrimoniu Cultural Naţional a Judeţului Neamţ, România.
Anghel Florentina Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, România.
Bueno García Antonio University of Valladolid, Faculty of Translation and Interpreting, Spania.
Popescu Dan Horațiu Universitatea Creștină Partium, Oradea, România.
Roată Elena Colegiul National Tudor Vladimirescu, Tg-Jiu, România.
Spiridon Vasile Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacãu, Facultatea de Litere, Spiru Haret, Bacău, România.
Ertler Klaus-Dieter Institut für Romanistik, Universität Graz, Merangasse 70, A-8010 Graz, Austria.
Farkas Jeno Catedra de Limbă şi Literatură Română a Universității ELTE Budapesta, Ungaria.
Firan Florea Universitatea din Craiova, România.
Bârsilă Mircea Universitatea din Piteşti, Facultatea de Litere, România.
Cotrău Liviu Universitatea Creștină Partium, Oradea, România.
Cubleşan Constantin Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia, România.
Amon Lucian Dan Universitatea din Craiova, Facultatea de Stiințe Sociale, România.
Bucur Ioan-Marius Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, România.
Budeancă Cosmin Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Românesc, România.
Şerdan-Orga Valentin Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca. Facultatea de Istorie si Filosofie din Cluj-Napoca, România.
Traşcă Ottmar Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române, România.
Şkundin Grigorii Institutul Internaţional de Studii Juridice de pe lângă Ministerul Justiţiei din Federaţia Rusă, Moscova, Rusia.
Vele Ana-Maria Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române (colaborator), România.
Sandu Traian Universitatea Sorbona-Paris III, New Sorbonne University, Paris III, France.
Sălăgean Marcela Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, România.
Sigmirean Cornel Universitatea Petru Maior, din Târgu Mureş, România, Petru Maior University of Târgu-Mureş, România.
Morar-Vulcu Călin Institutul de Istorie orală Cluj-Napoca, România.
Nastasă Kovács Lucian Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române, România.
Radosav Doru Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, România.
Mândrut Stelian Arcadie Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române, România.
Mihalache Andi Emanuel Institutul de Istorie "A.D.Xenopol" din Iaşi, România.
Miloiu Silviu-Marian Universitatea "Valahia" Târgoviște, România.
Dinulescu Constanțiu Universitatea din Craiova, România.
Durandin Catherine Institutul de Limbi şi Culturi Orientale, Paris, Franţa, National Institute of Oriental Languages and Civilizations, România.
Gorun Gheorghe Colegiul National “Spiru Haret” din Târgu-Jiu, România.
Bulei Ion Universitatea din București, România
Câmpeanu Remus Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române, România.
Damean Sorin Liviu Universitatea din Craiova, România.
Albulescu Ion Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, România.
Adămuţ Anton Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, România.
Anghelescu Gheorghe Universitatea “Ovidius” din Constanţa, Facultatea de Teologie, România.
Hirghiduş Ion Universitatea din Petroșani, România.
Muscă Vasile Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, România.
Baumgarten Alexander Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, România.
Boboc Alexandru Membru corespondent al Academiei Române (Universitatea din Bucuresti), România.
Bușe Ionel Universitatea din Craiova, România.
Birzu Zamfira Universitatea de Arte "George Enescu" Iaşi, România.
Davidescu Cătălin DJCCPCN Dolj, România.
Greff Jean-Pierre Geneva University of Art and Design, Haute École D'Art et de Design Geneve, Elveţia.
Măruţoiu Constantin Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, România.
Vuillemin Alain Universités d'Artois et Paris-Est, Franţa.
Dragulin Stela Universitatea Transilvania din Brasov, Facultatea de Muzică, România.
Alexandrescu Ion Teatrul Dramatic "Elvira Godeanu" Tg-Jiu, România.
Papana Ovidiu Universitatea de Vest din Timisoara, Facultatea de Muzica, Romania.
Craciun Lucia Universitatea "Constantin Brancusi" din Tg-Jiu, Romania. (pensionat)
Phone: 0253.214307 (interior 115)
Fax: editura@utgjiu.ro
Str. Eroilor nr.30