Editura “Academica Brâncuşi” dispune de o tipografie proprie. Din martie 2007, tipografia se bucură de un sediu nou, amenajat la standarde ridicate cu centrală proprie pentru încălzire, săli de lucru amenajate specific pentru fiecare operaţie din procesul tehnologic, etc. Odată cu mutarea în sediul nou, tipografia a fost dotată cu utilaje performante în materie de tipărire digitală, de lipire automată a coperţilor prin broşare termică, maşini de plastifiat şi de îndosariat electrice, toate aceste echipamente fiind deservite de un număr de 7 angajaţi, care îşi dovedesc permanent competenţa şi respectul faţă de normele tehnice şi profesionale.
Organizarea tipografiei este dată de următoarea schemă de personal:

 • un inginer – şef de atelier care are rolul de a coordona întreaga activitate;
 • un inginer – operator calculatoare;
 • doi operatori – maşini de multiplicat;
 • un bibliotecar – responsabil de vânzări;
 • un responsabil cu înregistrarea şi păstrarea (arhivarea) documentelor;
 • trei muncitori legători.

Această echipă de profesionişti, majoritatea cu o vastă experienţă în domeniul tipografic, asigură întregul proces tehnologic, începând de la concepţia grafică a produsului şi până la finisarea lui, precum şi difuzarea către beneficiari, direct sau prin Librăria Universităţii, librarie nou înfiinţată la universitatea noastră şi care funcţionează în clădirea Tipografiei.
Atelierul de multiplicare al Universităţii “Constantin Brâncuşi” editează şi tipăreşte, în condiţii grafice deosebite şi la standarde de calitate conforme cu exigenţele sistemului de management al calităţii, implementat de curând şi la noi în instituţie, în strânsă colaborare cu Editura proprie şi Conducerea Academică a Universităţii.
Obiectul de activitate al editurii şi tipografiei este prioritar adresat vieţii universitare şi ştiinţifice, constând în următoarea ofertă de servicii speciale pentru publicarea lucrărilor:

 • Servicii prepress, care cuprind:
  • tehnoredactare computerizată;
  • scanări de documente cu rezoluţie maximă de 1200 dpi;
  • prelucrări de imagini şi concepţie grafică.
 • Servicii tipar
  • tipar digital, format maxim 297×420 mm, alb-negru şi în două culori,
  • hârtia indigenă şi de import de toate tipurile,
  • carton pentru coperţi cu grosimi de până la 300 g/mp.
 • Servicii de legătorie
  • broşare cu termoclei;
  • cusut cu sârmă;
  • îndosarieri cu inele de plastic;
  • legări de dosare pentru arhivă;
  • executare de scoarţe simple şi cu burduf, mape etc.
 • Servicii de tratamente speciale:
  • plastifiere, formate până la A2;
  • imprimare termică cu folie.
Phone: 0253.214307 (interior 115)
Fax: editura@utgjiu.ro
Str. Eroilor nr.30