Despre editura „Academica Brâncuși”

Misiunea noastră

Editura “Academica Brâncuşi” este un compartiment distinct în cadrul Serviciului Editură, Biblioteci, Multiplicare şi funcţionează ca structură profesională specifică, fără personalitate juridică în cadrul Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu. Editura a fost înfiinţată în anul 2002 şi printr-o activitate editorială însemnată, an de an, a fost acreditată de CNCSIS în februarie 2007, an în care a primit codul 255, fiind înscrisă astfel în Lista Editurilor recunoscute CNCSIS. Scopul nostru este:

 • susţinerea necesităţilor de producţie editorială a Universităţii;
 • crearea de posibilităţi pentru afirmarea cadrelor proprii – din activitatea didactică şi din cercetarea ştiinţifică, a salariaţilor precum şi a cetăţenilor – în calitate de autori din exteriorul Universităţii;
 • consolidarea şi modernizarea bazei tehnico-materiale a tipografiei proprii şi a reţelei de difuzare a producţiei editoriale.

Ce facem?

Activitatea editorială reprezintă totalitatea activităţilor Editurii şi constă în pregătirea pentru tipar, tipărirea şi difuzarea diverselor genuri de tipărituri:

 • carte ştiinţifică,
 • carte universitară,
 • reviste,
 • cursuri universitare, etc.

Activitatea Editurii vizează promovarea calităţii şi a valorii autentice, din toate domeniile ştiinţifice şi literare, prioritare fiind domeniile de interes pe care le reprezintă profilele şi specializările din Universitate, cum ar fi:

 • informatică,
 • matematică,
 • chimie,
 • fizică,
 • inginerie mecanică,
 • inginerie electrică,
 • inginerie industrială,
 • ştiinţa materialelor,
 • ştiinţa calculatoarelor,
 • automatică,
 • energetică,
 • drept,
 • economie,
 • litere,
 • educaţie fizică şi sport,
 • filosofie,
 • ştiinţa mediului,
 • arte plastice,
 • ştiinţe politice şi administrative,
 • istorie şi studii culturale.

Activitatea editorială are următoarele etape:

 • selecţia şi propunerea lucrărilor pentru apariţie;
 • prepress – totalitatea procedeelor orientate spre redactarea, traducerea, culegerea, corectarea, redactarea tehnică, ilustrarea şi machetarea lucrărilor;
 • tipărire – procesul tehnologic de multiplicare a originalului editorial;
 • difuzare – distribuirea producţiei editoriale prin librăria proprie, în Biblioteca Centrală Universitară “Tudor Arghezi” şi pe alte căi.

Cui ne subordonăm?

Editura este direct subordonată Rectorului Universităţii „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu pentru cercetare şi cooperare internaţională şi subordonată administrativ prorectorului care are in sarcină cercetare științifică.