Activitatea editurii “Academica Brâncuşi” se desfăşoară conform unei strategii ce răspunde standardelor naţionale şi internaţionale precum şi cerinţelor facultăților şi departamentelor din cadrul Universității “Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu.

Metodologia privind editarea, tipărirea şi valorificarea cărţilor în Editura “Academica Brâncuşi” din Târgu-Jiu poate fi consultată la adresa:

Manuscrisele pot fi scrise în limba română, engleză, franceză, italiană sau germană şi se trimt în format tipărit pe adresa editurii sau în varianta electronică (fişiere ataşate cu extensia: *.pdf, *.doc, *.docx sau *.tex), la orice membru al Colegiului Ştiinţific. În ultima situație, o copie electronică a manuscrisului trebuie să fie trimisă şi la următorul e-mail:

editura@utgjiu.ro
editura@utgjiu.ro

Trimiterea spre publicare înseamnă că manuscrisul este original şi nu este considerat spre publicare la o altă editură. De asemenea, manuscrisele trimise spre publicare ca urmare a unor granturi acordate pentru cercetare trebuie să respecte, pe lângă condiţiile editurii şi pe cele impuse de grantul respectiv.

       Scrisoarea de intenţie trebuie să conţină:

1.   scurtă prezentare a manuscrisului, prin care să se evidenţieze deosebirile de lucrări similare şi să delimiteze publicul ţintă al acesteia (principal şi secundar);

2.   manuscrisul în forma tipărită sau electronică;

3.   denumirea domeniului fundamental şi secundar în care se încadrează manuscrisul;

4.   declaraţie cu privire la originalitatea materialului publicat, ce poate fi descărcată de la adresa:

 5.   un curriculum vitae (în cazul autorilor care nu au mai publicat la editura noastră);

 6.  o listă cu cel puţin 4 referenţi din domeniul manuscrisului (opţional, dar suntem fericiţi să luăm în considerare sugestiile autorului).

În situaţia periodicelor (anale, reviste, buletine, anuare etc.) activitatea editorială în domeniul publicaţiilor periodice se desfăşoară pe baza reglementărilor interne privind organizarea şi funcţionarea comitetelor de redacţie aprobate de consiliile facultăţilor şi departamentelor. Astfel că, pentru publicarea articolelor dumneavoastră, vă rugăm să vă adresaţi redactorului şef al fiecărei publicaţii în parte.

Phone: 0253.214307 (interior 115)
Fax: editura@utgjiu.ro
Str. Eroilor nr.30