Recenzarea are rol esenţial în asigurarea atingerii atât scopului cât şi obiectivelor editurii, prin evaluarea manuscriselor trimise spre acceptare comitetului editorial, din perspectiva originalităţii şi calităţii conţinuturilor lor.

Deşi, în ultimii ani, procesul de recenzare a atras unele critici, acesta rămâne singura metodă larg acceptată în mediul academic naţional şi internațional dar şi un instrument indispensabil în etapele procesului de publicare ştiinţifică.

Evaluarea manuscriselor trimise la editura noastră se realizează de cel puţin doi evaluatori independenţi, din lista de referenţi a editurii sau specialişti din afara listei cu recunoaştere în domeniul temei manuscrisului, aleşi de comitetul editorial al editurii prin proprie iniţiativă sau din o listă de 4 propusi de autor/autorul coordonator.

Evaluarea durează maxim 3 luni iar identitatea autorului/autorilor manuscrisului şi a recenzorilor este păstrată sub anonimat.

Colegiul editorial este singurul care desemnează recenzorii pentru un anumit manuscris şi care cunoaşte identitatea, atât a autorului/autorilor cât şi a recenzorilor.

Procesul de recenzare va fi condus de un editor desemnat sau de editorul ales de autorul coordonator.

Autorii vor fi informaţi asupra rezultatului evaluării la adresa de contact declarată la trimiterea manuscrisului.

În orice moment al procesului de recenzare se pot sugera, autorului/ autorului coordonator, îmbunătăţiri ale materialului supus recenzării (de formă, conţinut sau ambele).

Un manuscris poate fi în una din situațiile:

1.   acceptat;

2.   acceptat cu condiţia efectuării unor modificări;

3.   reevaluat după operarea unor modificări majore;

4.   respins.

Phone: 0253.214307 (interior 115)
Fax: editura@utgjiu.ro
Str. Eroilor nr.30